logo-clar-de-llum-blanco
b espanab catalunya

Teràpia visual

terapia-visual

Què es la teràpia visual?
L’entrenament visual o teràpia visual és un procediment clínic destinat a millorar totes aquelles habilitats visuals avaluables que no arriben al seu nivell òptim.

Objectius:

-prevenir l’aparició de problemes visuals
-desenvolupar les capacitats visuals amb l’objectiu d’aconseguir una major eficàcia a l’escola, a la feina i fins i tot a nivell esportiu.
-eliminar o compensar problemes visuals que ja s’han detectat.

La teràpia visual és eficaç per resoldre problemes de:

-fatiga visual.
-miopies adquirides per males postures en visió propera.
-problemes d’enfocament.
-ull gandul (ambliopia).
-moviments oculars deficients.
-baix rendiment a l’escola o a la feina.

La pràctica de l’entrenament visual inclou exercicis per millorar les disfuncions visuals tant de tipus neuromuscular como neurofisiològic  i neurosensorial.

Els programes d’entrenament visual són individuals i específics.
Aquests entrenaments es fan tant al gabinet d’optometria com al domicili del pacient, per això és indispensable la col-laboració de l’entorn familiar i escolar.

En tota teràpia visual hem de tenir molt en compte les normes d’higiene i ergonomia visual.

La higiene es defineix com la part de la medicina que té com a objectiu la conservació de la salut i la prevenció de malalties. Per això, la higiene visual consisteix en un conjunt de normes, fàcils de seguir, destinades a controlar els  factors que poden provocar un efecte nociu sobre la visió.

Les normes d’ higiene visual ajuden a millorar els problemes visuals. Tot i que no es resolen totalment, sí que aquestes normes contribueixen a tenir un millor rendiment i una menor fatiga visual.

L’ergonomia és la ciència que estudia les relacions de l’ésser humà amb la feina que realitza per adaptar mútuament les condicions fisiològiques de la persona i les tecnològiques de les màquines que utilitza per fer la seva feina.

Aquestes són unes quantes normes útils en diferents situacions freqüents a la nostra vida qüotidiana:

1. Ambient: mantenir l’ habitació d’ estudi ben airejada i a una temperatura normal.
2. Mobles: han de ser els adequats per als nens.

-Cadira: regulable en alçada.
-Taula: ideal que tingui una inclinació d’ uns 20 graus, així la postura corporal estarà més relaxada, la tensió visual serà menor i la respiració serà més fàcil. També es pot fer servir un faristol. Col-loqueu l’escriptori davant d’una finestra o un espai obert, mai de cara a una paret.

3. Postura: asseure’s correctament. Els peus han de  tocar el terra, les cames s’han de doblegar en angle i  l’esquena ha de tocar el suport.
4. Il-luminació: és molt important. Hem de tenir una il•luminació al sostre i una altra directament al pla de treball. Aquesta no ha d’incidir directament als ulls, no ha d’enlluernar i no ha de fer ombra a l’hora d’ escriure. El llum de la taula s’ha de situar a l’esquerra per a les persones dretanes i a la inversa per a les esquerranes. Cal treballar sempre que es pugui amb llum natural i utilitzar llum artificial quan el sol comenci a pondre’s.
5. Distància de treball: entre els ulls i el paper hi ha d’haver, com a mínim, la distància que hi ha entre el colze i l’extrem del dit índex (entre 30 i 40 cm). No és bo treballar en una taula massa alta, ni llegir o escriure estant massa a prop del text.
6. Temps: cada 30 minuts d’ estudi s’ha de fer una parada de 2 minuts, durant  els quals hem de mirar de lluny; si és possible a través d’una finestra.
7. No col-loqueu mai el full inclinat mentre llegiu o escriviu. Una inclinació de més de 20 graus implicarà la supressió funcional d’un ull.

Terapia Visual - Posición IncorrectaPosició incorrecta

8. Els avantbraços han d’estar recolzats sobre el plànol de la feina i no s’ha de moure el cap en llegir.
9. La dieta alimentària ha de ser rica en vitamina A (llet, pastanagues, prunes, rovells d’ou), verdures i fruites.
10. Són recomanables les sortides al camp, a espais lliures o oberts.

- Distància: la distancia òptima és com a mínim de 2 m.
- Il-luminació: manteniu sempre una il.luminació ambiental, no mireu la televisió a les fosques. S’han d’evitar els brillantors i els reflexos sobre la pantalla

- Postura: no mireu la televisió estirats al sofà o al lit, ni amb el cap torçat. Totes aquestes postures impedeixen que arribi una información igual als dos ulls.

- Temps: no deixeu que els nens mirin la televisió més de dues hores al dia.

Monitor

Colors clars i mats . Eviteu els reflexos.
Imatge de la pantalla: ha de ser estable, sense brillantors ni reflexos. Eviteu la fatiga visual.
Orientable a voluntat. Optimitzeu l’angle de visió.
Regulable quant a brillantors i contrast. S’han d’adaptar a les condicions de l’entorn. Optimitzeu la llegibilitat.
Pantalla sempre neta de pols i emprentes. Els camps electrostàtics que produeixen els tubs de rajos catòdics atreuen la pols i afecten les vies respiratòries i els ulls.

Pantalla situada a una distància entre 50 i 60 cm; mai a menys de 40 cm. Ha d’estar a una alçada similar a la dels ulls o lleugerament més baixa. La zona d’òptima visió se situa entre 5º i 35º. La ubicació ha de ser perpendicular a les finestres. Al davant provoca enlluernament i d’esquenes provoca reflexos de la llum natural.
- Pauses: s’hauria de descansar uns 10 min per cada hora de feina intentant mirar a través d’una finestra o com més lluny millor.

Teclat

- Ha d’haver-hi l’espai necessari al davant per poder recolzar còmodament les mans. Redueix la fatiga als braços i la tensió a l’esquena.

- Just al davant del monitor. Eviteu de col•locar-lo en superfícies laterals perquè això obliga a girar el cap.

Mobiliari

No serveix de res tenir un equip agronòmicament preparat si després treballem en una taula en què no ens caben les cames o si ens asseiem en cadires sense respatllers.

-Cadira: ha de ser estable. Eviteu desplaçaments involuntaris. Graduable en alçada per què els peus toquin al terra; en cas contrari, es farà servir un reposapeus. Respatller obligatori.

PDF-48x48DECÀLEG D’ERGONOMIA I HIGIENE VISUAL